Branches

Fram til Covid-19-pandemien satte en stopper for mye av aktiviteten i PMI Norway Chapter og i resten av samfunnet, var våre lokallag ("Branches") det viktigste nivået i PMI Norway Chapter. Vi hadde lokallag i Oslo, Bergen og Rogaland. Det var her vi hovedsakelig og regelmessig kom i kontakt med medlemmer og representanter for bedriftspartnerne våre. 

Den nye strategien vår fra høsten 2023 innebærer et mye større fokus på nettverksbygging gjennom inspirerende arrangementer og fordeler for medlemmene våre.

Mer informasjon følger.