Branches

Branches er det viktigste nivået i PMI Norway Chapter fordi det er her foreningen hovedsakelig og regelmessig kommer i kontakt med medlemmer og representanter for bedriftspartnere. Ledelsen i hver Branch gjennomfører aktiviteter i henhold til årsplaner, og annonserer aktivitetene under Aktiviteter på websiden og i sosiale medier. Branch-aktivitetene avholdes så ofte som den enkelte Branch selv finner det formålstjenlig og ønskelig, men også tilpasset medlemsmassen i området til hver Branch og kapasiteten i Branch-ledelsen.

Ledelsen av Branches ivaretas av en gruppe på 3-5 frivillige, og ledelsen kan i tillegg knytte til seg frivillige på ad hoc-basis. Branches støttes av Branch Director, som sitter i hovedstyret.

 

Savner du en Branch i ditt nærområde? Da trenger vi innspill og innsats fra deg!

Ethvert PMI-medlem kan foreslå oppretting av en ny Branch, og hovedstyret kan vedta å sette i gang en evaluering av mulighetene og forutsetningene for å etablere og drifte en ny Branch. Det overordnede ansvaret for planlegging, forberedelser og tilrettelegging for etablering av en ny Branch, ligger hos Branch Director. Vi er imidlertid avhengig av et antall engasjerte PMI-medlemmer i nærområdet som er villige til å ta ansvar i den nye Branch-ledelsen, til å engasjere interessenter i området, og til å dra i gang aktiviteter. Ta kontakt med Branch Director dersom du er klar til å bidra.