Branches

Branches er det viktigste nivået i PMI Norway Chapter fordi det er her foreningen hovedsakelig og regelmessig kommer i kontakt med medlemmer og representanter for bedriftspartnere. Ledelsen i hver Branch gjennomfører aktiviteter i henhold til årsplaner, og annonserer aktivitetene under Aktiviteter på websiden og i sosiale medier. Branch-aktivitetene avholdes så ofte som den enkelte Branch selv finner det formålstjenlig og ønskelig, men også tilpasset medlemsmassen i området til hver Branch og kapasiteten i Branch-ledelsen.

Ledelsen av hver Branch ivaretas av en gruppe på 3-5 frivillige, og ledelsen kan i tillegg knytte til seg lokale og andre frivillige på ad hoc-basis. Branches støttes av Branch Development Director, som sitter i hovedstyret.