Vi søker frivillige til Young Professionals-styret i PMI Norway Chapter

PMI Norway Chapter Young Professionals er et nettverk av drevne prosjektledere, etablert for å engasjere unge med interesse for program- og prosjektledelse, og da særlig i PMI-sammenheng. Nettverket ble stiftet i januar 2019, og har et styre med fire medlemmer. Vi jobber blant annet med å arrangere faglige og sosiale arrangementer med prosjektledelse og PMI i fokus.

Nå ønsker vi å utvide styret med to nye medlemmer!

Dette er en super mulighet for deg som brenner litt ekstra for prosjektledelse, til å ta del i den videre utviklingen av PMI Norway Chapter Young Professionals. Dersom du synes dette virker som en spennende mulighet, anbefaler vi deg å sende inn CV og en kort motivasjonstekst.

Send CV og motivasjonstekst til yp@pmi-no.orgVi ser frem til å høre fra deg!

 

We are seeking volunteers for the PMI Norway Chapter Young Professionals Board

PMI Norway Chapter Young Professionals is a network of driven project managers, established to engage young people who are interested in program and project management, and especially within a PMI context. The network was established in January 2019, and has a board of four members. Among other things, we organize professional and social events with project management and PMI in focus.

Now we are looking to expand the board with two new members!

This is a great opportunity for anyone who is passionate about project management to take part in the further development of PMI Norway Chapter Young Professionals. If you find this to be an exciting opportunity, we recommend that you submit your CV and a brief motivation text.

Please send your CV and motivational text to yp@pmi-no.orgWe look forward to hearing from you!

 

PMINCYP main