I Bergen og klar til å bidra? | In Bergen and ready to volunteer?

Bergen Branch søker flere frivillige, og vi er spesielt på utkikk etter medlemmer og potensielle medlemmer som har god kjennskap til næringsliv og/eller offentlig sektor i Bergen og omegn, og som gjerne har et bredt nettverk. En av hovedoppgavene for en Branch er å tilby medlemmene sine fagkvelder og seminarer, og da er det hovedsakelig lokale bidragsytere vi engasjerer. For å tiltrekke oss gode foredragsholdere, er lokalkunnskap veldig verdifullt.

Interessert? Kontakt Branch Director Ingrid Wall

 

Bergen Branch seeks more volunteers, and we are particularly interested in members and potensial members who have thorough knowledge about private and/or public sectors in Bergen and surroundings, and who preferably has an extensive network. One of the main tasks for a Branch is to offer its members PM events and seminars, and we depend on mostly using local speakers. To attract speakers, local knowhow is very benefical.

Interested? Contact Branch Director Ingrid Wall

 

Bergen Bryggen iStock 622225024