Webben

For å sikre en god nettløsning for PMI Norway Chapter, vil denne siden inneholde informasjon om hva som foregår med webben. Om du har spørsmål, send mail til webmaster (a) pmi-no.org.

Pågående/planlagte endringer:

  • SSO - Single sign on mot PMI sine registere. Dette muliggjør å legge innhold fra PMI sentralt sine sider direkte inn på våre sider, samt at medlemmene blir logget inn både hos oss og hos PMI sentralt. Det betyr også at det vil bli enklere å registrere PDUer, samt at PMI sin oppdatering av innhold på sine sider vil være direkte synlig på medlemsområdet på våre sider, slik at vi får litt "hjelp" til å ha aktivitet og oppdateringer på nettsidene våre. Det jobbes nå opp mot Star Chapter for å få dette implementert etter at de har korrigert feilene i løsningen slik det var i høst da det ikke fungerte. Dette håper vi er på plass i løpet av uke 3.

 

Forslag til forbedringer:

(samles opp og sendes inn til StarChapter som innspill på hva de bør gjøre for å utvikle løsningen sin)

  • telefonnummeret mitt kom inn som 4793067614. Det kan hende det er en migreringsfeil her som gjør at det internasjonale prefikset blir borte, men da burde man egentlig fjerne 47 også. WEBMASTER SIER: Dette er meldt til StarChapter for å sjekke hva som er grunnen til det.
  • Det er mange klikk for å melde seg på aktiviteter. Det burde kunne forenkles.
  • Mulighet til å sende ut oversikt over flere bloggposter samtidig i en e-post. Det blir for mye mail til medlemmene med bare 1 bit informasjon i hver e-post. Finnes det en mal for dette?