Ledige frivilligroller

Membership Director

Membership Director støtter og promoterer aktiviteter rettet mot medlemmene, herunder verdi for medlemmene og sertifiseringer. Membership Director sitter i hovedstyret i PMI Norway Chapter. 

Kontakt Morten Duesund, President PMI Norway Chapter

 

Bergen Branch-ledelsen trenger flere frivillige

Det er en fordel om du har et godt nettverk i Bergen eller på Vestlandet forøvrig, for det er til stor nytte når vi skal få tak i gode foredragsholdere og interessante temaer fra nærområdet.

Kontakt Ingrid Wall, Branch Director eller Pål Erenstsen, Branch Manager i Bergen