Ledig rolle: Kommunikasjonsansvarlig

  • Har du interesse for prosjektledelse og kommunikasjon?
  • Ønsker du å bidra til en viktig organisasjon som jobber for å fremme prosjektledelse som fagområde?
  • Er du nyutdannet innen kommunikasjon eller har lang erfaring på fagfeltet?
  • Da er du den vi ser etter!

Vacant role: Communication Manager

  • Do you have an interest in project management and communication?
  • Do you want to contribute to an important organization that works to promote project management as a field of expertise?
  • Are you a recent graduate in communication or do you have extensive experience in the field?
  • Then you are the one we are looking for!

 

Team.png

 

 

Hva er PMI Norway? What is PMI Norway?

PMI Norway er en frivillig organisasjon jobber for å fremme prosjektledelse som fagområde. Vi retter oss både mot bedrifter som har prosjektgjennomføring som en viktig virksomhetsprosess, og individuelle prosjektledere som ønsker å styrke sin kunnskap innen prosjektledelse gjennom å delta på kurs og oppnå sertifiseringer. Vi arrangerer også faglig-sosiale samlinger for å utvide det profesjonelle nettverket og skape nye bekjentskaper som kan komme godt med i jobbjakten.

PMI Norway is a voluntary organization that works to promote project management as a field of expertise. We target both companies that have project implementation as an important business process, and individual project managers who wish to strengthen their knowledge in project management by participating in courses and obtaining certifications. We also organize professional-social gatherings to expand the professional network and create new acquaintances that can be useful in job hunting.

 

Hvordan kommuniserer vi? How do we communicate?

Vi når våre medlemmer gjennom nettsiden vår (www.pmi-no.org), nyhetsbrev på e-post, LinkedIn og Facebook. Både styremedlemmer og vanlige medlemmer driver informasjonsarbeid om PMI Norway på respektive arbeidsplasser.

We reach our members through our website (www.pmi-no.org), email newsletters, LinkedIn, and Facebook. Both board members and regular members carry out information work about PMI Norway in their respective workplaces.

 

Hva trenger vi hjelp til? What do we need help with?

Vi søker nå en kommunikasjonsansvarlig som kan bidra til å strukturere og forbedre kommunikasjonsarbeidet vårt, og som vet hva som skal til for å nå ut til medlemmer og prosjekt-bedrifter på internett og gjennom informasjonskampanjer. Du vil være med å utforme og tilpasse budskapet vårt, veilede oss i hva vi skal tenke på når vi skal kommunisere med våre målgrupper, og designe og produsere kommunikasjonsmateriell og internettinnhold rettet mot våre medlemmer.

We are now seeking a Communication Manager who can help structure and improve our communication work and who knows how to reach out to members and project companies on the internet and through information campaigns. You will be involved in shaping and adapting our message, guiding us on what to consider when communicating with our target groups, and designing and producing communication material and internet content aimed at our members.

 

Hvem er du? Who are you?

Den ideelle kandidaten må ha interesse for prosjektledelse og kommunikasjon, og ha lyst til å bidra som frivillig. Det er ikke noe krav om å ha PMI-sertifiseringer eller prosjektlederstilling for å søke på denne rollen, men du bør ha utdanning eller erfaring (eller begge deler) innen kommunikasjon og digital markedsføring.

The ideal candidate must have an interest in project management and communication and be willing to contribute as a volunteer. There is no requirement for PMI certifications or project management positions to apply for this role, but you should have education or experience (or both) in communication and digital marketing.

 

Hvor mye arbeid er det? How much work is involved?

Arbeidsmengden for denne frivilligrollen er fleksibel og tilpasses dine ønsker og kapasitet. Du vil delta på månedlige styremøter som vanligvis varer i 90 minutter, og vanligvis et ukentlig timeslangt arbeidsmøte for å drive fremdriften på prosjekter og oppgaver. Innholdsproduksjon vil også være en del av ansvarsområdet, og der har vi allerede bidragsytere på både norsk og engelsk, som du vil koordinere.

The workload for this voluntary position is flexible and tailored to your wishes and capacity. You will participate in monthly board meetings that usually last for 90 minutes, and usually, a weekly one-hour work meeting to drive the progress of projects and tasks. Content production will also be part of the responsibility, and we already have contributors in both Norwegian and English that you will coordinate.

 

Hva kan du få ut av det? What can you get out of it?

Dette er en flott mulighet for deg som ønsker å bidra til en viktig organisasjon for prosjektledelse, og samtidig få dokumentert erfaring med kommunikasjonsarbeid. Som en del av vårt team vil du få muligheten til å utvikle dine ferdigheter innen kommunikasjon og digital markedsføring, samtidig som du bidrar til å styrke PMI Norway som organisasjon.

This is a great opportunity for those who want to contribute to an important organization for project management and at the same time gain documented experience in communication work. As part of our team, you will have the opportunity to develop your skills in communication and digital marketing, while contributing to strengthening PMI Norway as an organization.

 

Hvordan søker jeg? How do I apply?

Kontaktpersoner for rollen er Tor Christian Skauge (operations@pmi-no.org) og Kari Mørkesdal (finance@pmi-no.org). Send en kortfattet søknad til Tor Christian og Kari der du presenterer deg selv, relevant erfaring og kompetanse, samt motivasjon for rollen som kommunikasjonsansvarlig.

Contact persons for the role are Tor Christian Skauge (operations@pmi-no.org) and Kari Mørkesdal (finance@pmi-no.org). Send a brief application to Tor Christian and Kari introducing yourself, relevant experience and expertise, and motivation for the role as Communication Manager.

 

pmi-no-logo.png