Ledige frivilligroller

Det er alltid plass til flere frivillige til arbeidsgrupper og andre oppgaver, og behovene endrer seg jevnlig. Ta kontakt med frivilligansvarlig Gry Haga for å finne ut hva som kan være aktuelt for deg. Vi kan imidlertid nevne et par områder vi trenger frivillige til:

 • Kommunikasjonsplanlegging og -gjennomføring
 • Sosiale medier
 • Webinargruppe
 • Velkomstkomite for nye medlemmer

 

Høsten 2022 blir følgende faste roller i hovedstyret ledige, eller er på valg:

 • Leder | President (2 år)
 • Visepresident | Vice President (2 år)
 • Administrasjonsansvarlig | Operations Director (2 år)

 

I tillegg ser vi etter kandidater til hovedstyret som kan bidra innen følgende områder i 1-2 år:

 • Arrangementer | Events
 • Medlemmer | Members
 • Faglig utvikling og kurs | Professional Development and Training
 • Young Professionals

 

Øvrige roller som også skal besettes/er på valg:

 • Medlem av konstitusjonskomiteen | Member of the Auditing Committee (2 år)
 • Medlemmer av valgkomiteen | Members of the Nominations Committee (1 år)

Dersom du har spørsmål, eller du allerede tenker at dette er aktuelt for deg, ta kontakt med Gunn Stirling i Valgkomiteen.

 

PMI Norway Chapter Young Professionals (YP) søker flere frivillige

Young Professionals-gruppen i PMI Norway Chapter er en gjeng med entusiastiske og unge prosjektledere som ønsker å skape et faglig nettverk for likesinnede.

Har DU lyst til å være med å drive dette?

Kontakt Ana Raquel Vaagaasar, leder av Young Professionals-gruppen