Oslo Branch: Endringsberedskap i norske virksomheter - Er din virksomhet rigget for den digitale omstillingen?

January 24, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

PwC
Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget
Oslo, 0191

Velkommen til PMI PUB i samarbeid med PwC!

Endringsberedskap i norske virksomheter– Er din virksomhet rigget for den digitale omstillingen?

PwC leverer tjenester til bedrifter i endring.  PwC hadde en teori om at hvordan en bedrift forbereder, gjennomfører og styrer prosjekter og programmer sier noe om hvor godt de klarer å gjennomføre og tilpasse seg forandringer. Våren 2017 ble det derfor gjennomført en større modenhetsundersøkelse i prosjekt-, program- og porteføljestyring i samarbeid med PMI Norway Chapter og Norsk forening for prosjektledelse. Christine Høst, Nils Erik Aas og Lene Skjervheim i PwC har vært ansvarlig for undersøkelsen og presenterer den på denne PUB-kvelden.

425 toppledere, medarbeidere og prosjektansatte fra små, mellomstore og store bedrifter i offentlig og privat sektor har svart på hvordan deres bedrift forbereder og gjennomfører endringer og hvordan de leder og styrer prosjekter.

Et viktig element i spørreundersøkelsen var å forstå hvor langt norske virksomheter har kommet i den digitale omstillingsprosessen spesielt relatert til prosjekt gjennomføring, og hva som gjør at man eventuelt ikke klarer å realisere verdien av digitaliseringsprosjekter. PwC mener det er vanskelig å snakke om omstilling og endring uten å komme inn på teknologi og digitalisering. I PwCs årlige globale «CEO survey» svarte 3 av 4 at teknologi vil endre konkurransesituasjonen i deres industri i løpet av de neste 5 årene (2017). Derfor er det viktig å være med på den digitale utviklingen både i egen, og nærliggende, bransjer og spesielt i egen verdikjede.

Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert i rapporten, som er presentert på egen webside:

Endringsberedskap i norske virksomheter: En rapport om omstillingsevne, digitalisering og prosjektledelse.

PwC vil presentere sentrale funn fra undersøkelsen og med utgangspunkt i hovedfunnene dele erfaringer, praktiske eksempler og en analyse knyttet til temaene:  

  • Hvordan håndtere strategiutvikling i en virkelighet med høy endringstakt?

  • Hvordan sikre at gevinstene av prosjektene faktisk hentes ut?

  • Hvordan sikre en portefølje av prosjekter som møter den digitale transformasjonen?

 

Vi ønsker medlemmer av PMI og NFP hjertelig velkommen til dette spennende foredraget!

Servering: Det blir enkel servering fra kl 16.45.

Påmelding: Via PMIs hjemmeside.

PDU: Foredraget gir 2 PDU for PMP-sertifiserte deltagere. (1 PDU Ledelse / 1 PDU Strategi)