Bergen Branch - Prosjekt nye Ubåter til Forsvaret

January 31, 2018
5:45 PM - 8:00 PM

Nøstegaten 58 Bergen
Nøstegaten 58
Bergen,

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å anskaffe fire nye ubåter med en kostnadsramme på 41 370 millioner norske kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

I samsvar med den nye langtidsplanen for Forsvaret, skal Norge anskaffe fire nye ubåter som skal fases inn fra midten av 2020-tallet. Fire ubåter blir regnet som helt nødvendig for å videreføre et robust Ubåtvåpen og for å ha et bærekraftig kompetansemiljø.

Det er allerede innledet et strategisk samarbeid med Tyskland, der Tyskland og Norge kommer til å anskaffe identiske ubåter i samme tidsrom.

Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter.

Denne presentasjonen tar oss igjennom prosjektets tidlige faser fram til der vi er i dag. Strategiske beslutninger underveis i prosjektet vil bli vektlagt.

FOREDRAGSHOLDER vil være Prosjektleder Kommandørkaptein Øystein Storebø, Forsvarsmateriel

AGENDA

  • kl 1745-1815: Matservering og kort informasjon fra ledelsen i nettverket
  • kl 1815-1900: Foredrag – Prosjekt nye U-båter til Sjøforsvaret - del 1
  • kl 1900-1915: Pause
  • kl 1915-2000: Foredrag - Prosjekt nye U-båter til Sjøforsvaret  - del 2

 

PRAKTISK INFORMASJON

Møtet er gratis og åpen for alle interesserte. Foredraget holdes på norsk. Det blir servert enkel mat i forkant av arrangementet og det blir en kaffepause med hyggelig prat og mingling midtveis i arrangementet.

Møtested: Knowit Consulting, Nøstegaten 58, Bergen

For PMI medlemmer: Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1 PDU
  • Technical: 1 PDU

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under Medlemsområde.

Dette arrangementet er sponset av Knowit Consulting.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!