Bergen Branch - Åpen prosjektledersamling og juleavslutning

November 28, 2018
5:45 PM - 8:00 PM

Nøstegaten 58 Bergen
Nøstegaten 58
Bergen,

Hva skal aktiviteten handle om?

Hva kommer deltakerne til å lære/sitte igjen med?

Hvem skal snakke?

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!