Oslo Branch - Prosjekt Ofoten - Balsfjord: Første del av Statnetts nye ledningsnett i Nord-Norge

February 28, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Sopra Steria
Biskop Gunnerus gate 14A (Postgirobygget, 25. etg.)
Oslo, 0185

Prosjekt  Ofoten – Balsfjord: første del av Statnetts nye ledningsnett i Nord-Norge

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for prosjektet Ofoten - Balsfjord. Statnett har jobbet i 6 år med konsesjonsprosess og planlegging av ny 420 kV kraftledning og utvidelse av 4 transformatorstasjoner og i 3,5 år med utbyggingen. I mars 2014 ga Statnetts styre klarsignal for bygging og i september 2017 ble siste del av ledningen spenningssatt. Det gjenstår noen ombyggingsarbeider og idriftsettelser av komponenter på transformatorstasjonene, som antas å være ferdige i august 2018. Kostnad var opprinnelig estimert til 3200 – 3700 MNOK, men pga god planlegging, raskere gjennomføring og minimalt med konflikter med reindriften er kostnaden nå redusert til 2980 – 3020 MNOK.

En ekstra utfordring med bygging i Nord-Norge er at det er store flokker tamrein som flyttes fra vinter- til sommerbeite gjennom anleggsområdene. Under flytting på våren foregår kalving i enkelte anleggsområder. Alt anleggsarbeid må stanse i disse periodene for ikke å forstyrre flokken, noe som stiller krav til god planlegging fra prosjektet og ledningsentreprenørene. 

Kirsten vil fortelle oss hvordan Statnett jobber med konsesjonsprosess, planer, beslutningspunkter, kontrahering og gjennomføring. Det er strenge restriksjoner til påvirkninger av ytre miljø for en slik utbygging, samtidig som bygging med helikopter og arbeid i høyden stiller krav til gode rutiner for sikkerhet.

 

PMBOK Revisjon 6 :

Etter foredraget vil Espen Joranger og Øyvind Johnsen informere mer fra den nye PMBOK6. Espen gir en påminnelse om hovedendringene og deretter blir det en quiz med premier. Det er viktig at vi som resertifiserer oss med opptjente PDUer er bevisste på endringene i standarden. Medlemmer kan laste ned standarden fra www.pmi.org

Vi ønsker medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen til denne samlingen. Det blir garantert et svært spennende foredrag og i tillegg veldig nyttig informasjon om den nye standarden!

Påmelding via PMIs hjemmeside. Det er gratis også for ikke-medlemmer. 

Det blir enkel servering. 

Sted/adresse: Sopra Steria, Biskop Gunnerus Gate 14A (Postgirobygget  25.etasje), 0185 Oslo. 

Henvendelse i resepsjonen. 

PDU: 2 – en for domene og en for strategi. 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!