PMI Pub i samarbeid med Westerdals Oslo ACT - Høyskolen Kristiania

April 25, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Westerdals Oslo ACT, Campus Fjerdingen - Skjenkestua Studentpub
Christian Krohgs gate 32 (henvendelse resepsjonen)
Oslo, 0186

Teknologi, industri og kreative næringer ved Westerdals Oslo ACT – Høyskolen Kristiania

Instituttleder ved institutt for teknologi, Eivind Brevik, ønsker velkommen og åpner kvelden med å gi en introduksjon til utdanning og forskning ved høyskolen. Han vil legge vekt på fagene teknologi og prosjektledelse. Mange av oss husker NITH, Norges Informasjonsteknologiske Høyskole, som ble slått sammen med Westerdals i 2014. Vi får en kort presentasjon av hvordan Westerdals Oslo ACT og Høyskolen Kristiania i dag er blitt en av våre største høyskoler. Deretter blir det tre foredrag ved representanter fra fagmiljøene ved høyskolen. Foredragene vil handle om prosjektledelse innen teknologi, industri og kreative næringer.

Første presentasjon er ved høyskolelektor Rolando Gonzalez. Han er ansvarlig for industribachelor ved institutt for teknologi og vil presentere resultatene etter 10 års tett samarbeid med industrien. De har i dag samarbeidsavtaler med Accenture, Avanade, Visma og Funcom. Vi får innsyn i samarbeidsprosjekter med disse bedriftene, hvordan de er organisert, og hvordan skolen bidrar til gjennomføring av definerte teknologioppgaver.

Andre foredrag på agendaen er ved førsteamanuensis Kai Schwind. Han vil gi oss et overblikk over utdanningsløpet til bachelorgraden i prosjektledelse kunstfag i tett samarbeid med mange relevante aktører på tvers av kreative næringer. Han snakker om sin bakgrunn og erfaring fra ulike bransjer og presenterer bruken av egen forskning knyttet til prosjektledelse innen kreative næringer.

Siste innlegg er ved masterstipendiat Anniken Moe, som i sin masteroppgave på masterstudiet Information Systems analyserer stor-skala smidige prosjekter og veien til kontinuerlig leveranse i norsk offentlig sektor. Her ser hun på hvordan man reorganiserer fra en tradisjonell plan-build-run tilnærming til prosjektorganisering fram til kontinuerlig leveranse og autonome team. Hva må til og hvilke utfordringer møter man? I hvilken grad er det mulig i store organisasjoner med mange avhengigheter til andre systemer og team?

 

Møtet er gratis for alle påmeldte via PMI sin hjemmeside www.pmi-no.org

PMI medlemmer, prosjektinteresserte, studenter og ansatte ved høyskolen ønskes velkommen. Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!

Det blir enkel servering fra 16.30. 

 

PDU:

For PMI medlemmer: Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle:

  • Strategic & Business Management: 1 PDU
  • Technical: 1 PDU 

 

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Veiledning i hvordan dette gjøres, finner du under Tips & Info under PMI Medlemsområde.