OSLO BRANCH - Skatteetatens forberedelser til innføring av GDPR

May 23, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4 (Helsfyr)
Oslo, 0663

Velkommen til PMI PUB i samarbeid med Skatteetaten.

Med oppbrettede ermer i GDPR-våronna -
Skatteetatens forberedelser til GDPR generelt, og databehandleravtaler spesielt

PMI har et spennende foredrag 23. mai som er høyst relevant bare dager før GDPR, General Data Protection trer i kraft i EU 25. mai. Regelverket vil gjelde for alle offentlige og private virksomheter som håndterer personopplysninger, og trer trolig i kraft i Norge i løpet av sommeren. Alle virksomheter i Norge jobber nå iherdig med å gjøre seg klare til det nye regelverket.

Skatteetaten håndterer store mengder informasjon om alle landets innbyggere. I foredragene vil vi fortelle om pågående arbeid med å klargjøre etaten til personvernforordningen, om metodikk og fremgangsmåte, samt veien videre nå som regelverket trer i kraft i EU fra 25. mai 2018.

Den første speaker er Nina Elise Jørgensen, prosjektleder fra PROMIS. Hun er prosjektleder for prosjektet personvernforordningen i Skatteetaten. Nina har lang erfaring fra prosjektledelse i offentlig sektor, deriblant har hun ledet en rekke komplekse prosjekter basert på regelendring ved innføring av nye lover og forskrifter.

Neste speaker er Kristin Lyng, Seniorrådgiver i Skatteetaten. Skatteetaten har satt ut deler av behandlingen av personopplysninger til andre virksomheter, såkalte databehandlere. En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på en annen måte enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. I foredraget vil vi fortelle hva regelverket sier, om den nye malen som Skatteetaten har utarbeidet og tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. Vi vil også gi noen tips og råd til de av dere som er involvert i GDPR direktivet for inngåelse av slike avtaler.

Kristin har lang erfaring med IKT-kontrakter, offentlige anskaffelser, personvern (GDPR) og deling av data. Lyng er kategorileder med egen portefølje av IKT-kontrakter for sikkerhet og informasjonsforvaltning i Skatteetaten og delprosjektleder for avtaler i Skatteetatens prosjekt personvernforordning med ansvar for inngåelse av databehandleravtaler.

Sted/adresse

Møtet holdes i Skatteetatens lokaler i Fredrik Selmers vei 4, 0663 Oslo.

Servering

Det blir enkel servering fra kl 16.30.

Påmelding

Vi ønsker medlemmer av PMI og alle prosjektledere hjertelig velkommen til dette spennende og aktuelle foredraget!
Påmelding til PMI via PMI sin hjemmeside.

PDU

Arrangementet gir 2 PDU til PMI-sertifiserte deltagere, en for ledelse og en for strategi.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!