OSLO BRANCH: Digital vulnerability and national autonomy. What should Norway do?

September 26, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Holte Consulting
Drammensveien 147 A, Skøyen
Oslo,

Velkommen til PMI PUB i samarbeid med Simula og Holte Consulting.
  
Professor Olav Lysne er leder for seksjonen for nettverk og distribuerte systemer ved Simula Research Laboratory. Han er også professor ved Universitetet i Oslo. Olav Lysne er særlig kjent som leder for «Lysneutvalget», et regjeringsoppnevnt utvalg som kartla samfunnets digitale sårbarhet og foreslo informasjonssikkerhetstiltak i 2016. Utvalget utredet behovet for digital grensekontroll i Norge. På dagens seminar presenterer Olav hvordan moderne digitale tjenester er bygget opp ved hjelp av lange teknologiske verdikjeder. Disse verdikjedene består av både teknologi og institusjoner, og i svært mange tilfeller krysser de landegrenser med den konsekvens at flere land i verdikjedene eksponerer sine digitale verdier for hverandre. Foredraget vil ta utgangspunkt i digitale verdikjeder, og bruke dette som bakgrunn til å diskutere dagsaktuelle spørsmål som offshoring, personvern, digitalt grenseforsvar, utenlandsforbindelser og leverandørbildet til nasjonal kritisk infrastruktur og sikkerhet. 
  

Holte Consulting er kveldens sponsor. Holte Academy og Holte Consulting  er en kjent leverandør av prosjekttjenester og kurs innen prosjektfagene. Vi kjenner alle til de populære frokostseminarene hos Holte. Trygve Sagen vil gi en oppdatering om prosjekter som Holte Consulting og Holte Academy er involvert i, med særlig relevans til dagens tema. Det vil også bli en kort oppdatering på kurstilbudene innen prosjektledelse.

Vi ønsker både medlemmer og ikke-medlemmer hjertelig velkommen. Programmet er svært spennende og temaene er dagsaktuelle på den politiske arenaen. Det vil også gi oss kunnskap som vi vil ha nytte av i vår digitale hverdag.

Presentasjonsmaterialet blir på engelsk, det samme blir muligens også deler av foredragene.

Sted: Holte Consulting, Drammensvn 147A, Skøyen. Henvendelse i resepsjonen.

Det blir enkel servering fra kl. 16.30.

Møtet er gratis. Påmelding via PMI sin hjemmeside www.pmi-no.org.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!

      

PDU: 2 – en for domene og en for ledelse