Oslo Branch - Skape et marked for norske produkter globalt; Prosjektutvikling og ledelse

November 21, 2018
4:30 PM - 7:00 PM

Sted kunngjøres senere

PMI Pub i samarbeid med Innovasjon Norge.
  
  
«Go Global», Eirik Henriksen, Innovasjon Norge. 
  
  
«Norskutviklede produkter internasjonalt», Morten Opstad, Raeder Advokater.
  
  
«Lederrollen i internasjonale prosjekter», Vegard Rooth, Interimleder.

    

Mer informasjon legges ut senere. 

   

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership. PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

   

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!