Oslo Branch - Prosjekter i ulike bransjer; Kulturelle og faglige utfordringer

January 23, 2019
4:30 PM - 7:00 PM

Sted kunngjøres senere

Informasjon om programmet legges ut senere.

  

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership. PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

    

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!