Oslo Branch - Hva kan prosjektledere i 2019 lære av historiske prosjekter?

January 23, 2019
4:00 PM - 7:00 PM

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
Oslo, 0491

I dag finnes det flere sertifiseringer i tillegg til egne Bachelor- og Mastergrader i faget, mange velprøvde metodikker og et stort antall digitale hjelpemidler for prosjektledere. Hvordan gikk man frem i store prosjekter før Gantt-diagrammene ble automatisk satt opp, før Skype-møter og e-post ovetok kommunikasjonen, og før ledelse som autoritære kommandooperasjoner ble erstattet med integrerte team? Hvor mye har fremgangsmåtene endret seg, hvordan tenkte man om ledelse og hva kan vi lære av både de suksessrike store historiske prosjektene og de mislykkede?

Svarene får du på PMI-PUB / temamøte på Teknisk museum i regi av PMI Norway Chapter Oslo Branch og NITO.

Innlegg ved:

  • Knut Samset, professor i Prosjektledelse ved NTNU. Forfatter av blant annet boken «Lenge før og langt senere. Et tilbakeblikk på konseptvalg i historiske prosjekter».
  • Arild Johan Jansen, Professor i Informatikk ved Universitetet i Oslo. Historiske IKT Prosjekter: Arild forteller oss om datautviklingens tidlige historie i Norge og hvilke IKT-prosjekter som preget denne utviklingen. Han vil gi oss innsikt i den norske Internett-utviklingen fra 1970-1990 og her peke på viktige lærdommer.
  • Speaker 3 vil bli annonsert senere

 

Vi serverer en matbit ved ankomst. 

Du får anledning til å bli bedre kjent med både PMI Norway Chapter og NITO under arrangementet.

Målgruppe: Prosjektledere, ledere og alle som er interesserte i prosjektledelse.

Praktisk informasjon står i egen meny i NITOs nettside for NITO-medlemmer.

Møtet er gratis for påmeldte.

En no-show avgift på NOK 400,- blir fakturert dersom du ikke melder fra om du uteblir. Frist for å melde fra om forfall er kl. 12:00 dagen før. Vi anbefaler at du melder fra ved å sende en epost til oslo.pub@pmi-no.org. 

  

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership. PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

    

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!