Årsmøte 2018 | Annual Meeting 2018

October 23, 2018
7:00 PM - 8:30 PM

Webmøte

Årsmøte 2018

Alle som er medlemmer i PMI Norway Chapter, inviteres til å delta på årsmøtet tirsdag 23. oktober 2018 kl. 19-20.30. Årsmøtet avholdes virtuelt og er åpent for alle medlemmer, slik at de medlemmene som ønsker det, kan delta og bruke stemmeretten sin.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
 3. Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode - 1. september 2017-31. august 2018 - inkludert konstitusjonskomiteens rapport.
 4. Budsjett for neste periode - 1. september 2018-31. august 2019
 5. Forslag til "Bylaws"-oppdateringer
 6. Resultat av valg til Chapter-styre og konstitusjonskomité, gjennomført i forkant av årsmøtet
 7. Etablering av valgkomité

Fristen for å melde seg på, er lørdag 13. oktober, 10 dager før årsmøtet avholdes. Sakspapirer og påloggingsinformasjon sendes til de som er påmeldt innen fristen, cirka 1 uke før årsmøtet avholdes. Ved å melde seg på årsmøtet, aksepterer man at personlig informasjon samles inn og oppbevares av PMI Norway Chapter. Informasjonen blir ikke delt med tredjepart.

På vegne av Styret i PMI Norway Chapter

Kari Mørkesdal, Operations Director (administrasjon(a)pmi-no.org)

 

Annual meeting 2018

All members of PMI Norway Chapter are hereby invited to participate in the annual meeting to be held on Tuesday 23 October 2018 from 7-8.30 PM. This year we hold the meeting virtually and open to all members so that all members can participate and cast their vote.

Agenda

 1. Approval of the invitation and agenda
 2. Election of leader of the annual meeting, secretary, signatories and counting corps
 3. The Board of Director's annual report and accounts for the prior period - 1 September 2017-31. August 2018 - including the Auditing Committee's report.
 4. Budget for the next period - 1 September 2018-31 August 2019
 5. Proposal to update our Bylaws
 6. Result of the election for Chapter Board and Auditing Committee held prior to the Annual Meeting
 7. Establishing of Nominating Committee

The deadline to sign up for the Annual Meeting is Saturday 13 October, 10 days before the Annual Meeting. Documents and login details will be sent to the participants who have signed up by the deadline approximately 1 week before the Annual Meeting. By signing up for the annual meeting, each participant accepts that personal data is collected and stored by PMI Norway Chapter. The information will not be shared with any third party.

On behalf of the Board of Directors of PMI Norway Chapter

Kari Mørkesdal, Operations Director (administrasjon(a)pmi-no.org)

 

Our Platina Partners

        

 

Tickets

kr 0.00 Årsmøte 23. okt. 2018 | Annual Meeting 23 Oct 2018