Møtet er kansellert (Oslo Branch - Fra investering til samfunnsgevinst; Prosjektresultater til langsiktig nytte og glede)

May 22, 2019
4:30 PM - 7:00 PM

Sted kunngjøres senere

Fra investering til samfunnsgevinst; Prosjektresultater til langsiktig nytte og glede.

Gevinstrealisering og målbar nytteverdi av prosjektinvesteringer er et aktuelt og tilbakevendende tema for prosjektledere. Det gjelder både langsiktig gevinst/nytte for samfunn og interessenter og gevinst ved at prosjektet har oppnådd sine kontraktsmål på kost, tid og kvalitet.

Kveldens program har to foredragsholdere og avsluttes med en paneldebatt:

  1. Kjetil Strand, Verdix: Hvordan estimere betalingsvilje i offentlige digitaliseringsprosjekter? 

Bakgrunnen for foredraget er en dialog Strand har hatt med DIFI og DFØ det siste halvåret om Finansdepartementets Rundskriv 109/2014 og den såkalte pluss-minus-metoden for å estimere ikke-prissatte nyttevirkninger av digitaliseringsprosjekter.

Spørsmålet er: Hvilken metode egner seg best for å modellere betalingsviljen for å oppnå såkalte myke gevinster i offentlige digitaliseringsprosjekter? Pluss-minus-metoden til DFØ synes ikke å svare på denne utfordringen (Omfang * Betydning = Konsekvens, med et estimat på en 9 trinns skala fra ---- via 0 til ++++).

For å anslå hva «befolkningen til sammen er villig til å betale» anser Strand strukturerte gruppeprosesser med tverrfaglig sammensatt kompetanse som en svært god tilnærming. Dette vil han fordype seg i.

  1. Morten Duesund holder et innlegg innenfor samme tema, digitalisering og nytteverdi. Tittel kommer senere.

  2. Vi planlegger å invitere DFØ og DIFI til en paneldebatt som skal ledes av Svein Hauge.

 

Vi ønsker medlemmer av PMI og prosjektnettverkene, samt DIFI og DFØ,  hjertelig velkommen til dette spesielle seminaret med fokus på  Rundskriv 109/2014 fra Finansdepartementet.

 

Møtet er gratis.  Det er begrenset med plasser, så meld deg på snarest! 

NB: Det er en no show-avgift på kr. 250 for PMI-påmeldte (www.pmi-no.org). Dersom du ikke kan komme er det viktig at du melder forfall til oslo.pub@pmi-no.org innen kl. 12:00 dagen i forveien.    

 

Sted/adresse: Blir publisert senere. 

Det blir servering fra 16.30.

 

Påmelding: Via PMI Norway Chapter sin Hjemmeside www.pmi-no.org

PDU: 2 PDU, en for technical og en for strategi. PDU-koden er C226. 

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!

Vi gjør oppmerksom på at det gjøres opptak og tas bilder på noen av våre arrangementer. Nærbilder av deltakere skal kun tas etter avtale på forhånd.