Oslo Branch - Fra investering til samfunnsgevinst; Prosjektresultater til langsiktig nytte og glede

May 22, 2019
4:30 PM - 8:00 PM

Sted kunngjøres senere

TBA

 

Fagområde(r) og fordeling av antall PDUer innen PMIs Talent Triangle: Strategic & Business Management / Technical / Leadership

PDUene registreres av den enkelte deltaker. Den mest oppdaterte veiledningen i hvordan dette gjøres, finner man på www.pmi.org ved å logge seg inn og gå inn på myPMI.

Tips gjerne en kollega om dette arrangementet!

Vi gjør oppmerksom på at det gjøres opptak og tas bilder på noen av våre arrangementer. Nærbilder av deltakere skal kun tas etter avtale på forhånd.