PMI er verdens største prosjektlederorganisasjon med lokale prosjektledernettverk over hele verden, også gjennom Rogaland Branch!

Rogaland Branch jobber for å samle prosjektledere og andre med sterk interesse og engasjement for prosjektledelse som profesjon. Vi ønsker å formidle og tilgjengeliggjøre noe av all kunnskapen PMI tilbyr, i form av inspirasjon, samt legge til rette for kompetanseheving for alle prosjektledere, både nye og erfarne, unge og modne. 

Vi ønsker å tilby et møtested hvor du kan synliggjøre kompetansen og erfaringen din, samtidig som du kan bygge nettverk på tvers av ulike bransjer og fagområder.

Viktige stikkord for vårt fellesskap:

  • Inspirasjon og læring
  • Inkludering
  • Kunnskapsdeling og info om bransjer
  • Nettverksbygging
  • Oppdatering av egen prosjektleder-kompetanse f.eks webinar
  • Økt forståelse for fordelene av sertifisering/re-sertifisering
  • PDUer for sertifiserte prosjektledere

Vi har også stadig behov for aktive bidragsytere i Rogaland Branch!

  • Ønsker du å holde en presentasjon eller har tips om foredragsholdere?
  • Meld deg som frivillig, og delta i arbeidet med å forbedre vårt lokale nettverk. Ta kontakt via www.pmi-no.org eller send epost til rogaland@pmi-no.org