PMI Norway Chapter Young Professionals (PMI NC YP) er et nettverk av engasjerte prosjektledere, etablert for å øke bevisstheten rundt PMI og engasjere unge med interesse for program- og prosjektledelse. PMI NC YP er en dedikert branch som arbeider målrettet mot studenter og unge som interesserer seg for prosjektledelse.

PMI NC YP ble etablert i januar 2019 og er i en utrolig spennende fase der organisasjonen fortsatt er er i utvikling og skal finne sin form. Prosjektledelse er et fagfelt i stadig endring i takt med behovene i samfunn og arbeidsliv, og et fagfelt som påvirker oss alle, enten du studerer eller leder prosjekter. Alle bransjer trenger gode prosjektledere, så vel som gode ledere.

 

Prosjektledelse handler om å løse oppgaver

Det kan være alt fra å planlegge en helgetur, bygge en vindmølle, gjennomføre et konsulentoppdrag, eller til å styre en virksomhet.

Det finnes uendelig mange former for prosjektledelse innen mange bransjer. Det kan blant annet være IT-prosjekter, endringsprosjekter, byggeprosjekter og prosjekter i frivillige organisasjoner.

Felles for disse prosjektene er at de trenger å bli ledet på en god og kontrollert måte. Prosjektledere kommer i mange former: praktikanter med mye erfaring, personer med sertifiseringer og kunnskap om prosjektledelse, samt akademia. Så uansett hvem du er, hvilke bransje du er i, om du er student eller erfaren, jobber på en byggeplass eller forsker på prosjektledelse – YP er et nettverk hvor unge aspirerende prosjektledere eller fremtidige prosjektledere kan utvikle seg innen fagfeltet sammen, bygge nettverk og vennskap, bli kjent med nye selskaper og bransjer og delta på seminarer, workshoper og sosiale samlinger.

PMI er en frivillig organisasjon, og vi er summen av det arbeidet vi gjør sammen, PMI NC YP er bare så bra som det vi får til sammen, så vi ser frem til å utvide nettverket vårt med deg og det du har å gi til organisasjonen og nettverket. PMI NC YP er den foretrukne bransjeforeningen for unge prosjektledere, fordi fremtidens prosjektledere er PMI NC YP.