PMI Norway Chapter Young Professionals (YP) har fokus på unge med interesse for program- og prosjektledelse, og på å øke bevisstheten rundt PMI. YP er en dedikert satsing der det arbeides målrettet mot studenter og unge som interesserer seg for prosjektledelse.

PMI Norway Chapter Young Professionals ble etablert i januar 2019. Prosjektledelse er et fagfelt i stadig endring i takt med behovene i samfunn og arbeidsliv, og et fagfelt som påvirker oss alle, enten du studerer eller leder prosjekter. Alle bransjer trenger gode prosjektledere, så vel som gode ledere.

 

Prosjektledelse handler om å løse oppgaver

Det kan være alt fra å planlegge en helgetur, bygge en vindmølle, gjennomføre et konsulentoppdrag, eller til å styre en virksomhet.

Det finnes uendelig mange former for prosjektledelse innen mange bransjer. Det kan blant annet være IT-prosjekter, endringsprosjekter, byggeprosjekter og prosjekter i frivillige organisasjoner.

Felles for disse prosjektene er at de trenger å bli ledet på en god og kontrollert måte. Prosjektledere kommer i mange former: praktikanter med mye erfaring, personer med sertifiseringer og kunnskap om prosjektledelse, samt akademia. Så uansett hvem du er, hvilke bransje du er i, om du er student eller erfaren, jobber på en byggeplass eller forsker på prosjektledelse – YP er et nettverk hvor unge aspirerende prosjektledere eller fremtidige prosjektledere kan utvikle seg innen fagfeltet sammen, bygge nettverk og vennskap, bli kjent med nye selskaper og bransjer og delta på seminarer, workshoper og sosiale samlinger.