Bedriftspartnere

Bedrifter som arbeider profesjonelt med prosjektledelse, kan inngå bedriftspartnerskap med PMI Norway Chapter. Gjennom partnerskapet støtter bedriftene foreningens videre utvikling og arbeidet med å utvikle så vel profesjonen som prosjektledelse i Norge. Bedriften blir en del av PMIs nettverk i Norge, og kan nyttiggjøre seg PMIs kompetanse og dele informasjon med øvrige bedriftspartnere og PMIs medlemmer.

 

Platina

 

 

Basic