PMI Norway Chapter's vedtekter kalles "Bylaws", og endringer vedtas ved to tredjedels flertall på årsmøtet, etter forhåndsgodkjenning av PMI EMEA.

Innholdet i Bylaws:

 • Name, Principal Office
 • Relationship to PMI
 • Purpose and Limitations of PMI Norway Chapter
 • PMI Norway Chapter Membership
 • PMI Norway Chapter Board of Directors
 • PMI Norway Chapter, Nominations and Elections
 • PMI Norway Chapter Committees
 • PMI Norway Chapter Finance
 • Meetings of the Membership
 • Branches of PMI Norway Chapter
 • Inurement and Conflict of Interest (Limitations)
 • Indemnification
 • Amendments of the Bylaws
 • Dissolution

 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har et særlig ansvar for å følge med på at PMI Norway Chapter driftes i tråd med vedtektene. De setter stor pris på tips dersom det foreligger mistanke om kritikkverdige forhold i PMI Norway Chapter. 

Gjeldende versjon: 19. oktober 2023

PDF-versjon av gjeldende Bylaws: PMI Norway Chapter Bylaws Issue 08