Bli bedriftspartner eller sponsor

Bedriftspartnerskap

Bedrifter og organisasjoner som arbeider profesjonelt med prosjektledelse, kan inngå bedriftspartnerskap (bedriftsmedlemskap) med PMI Norway Chapter. Gjennom partnerskapet støtter bedriftene og organisasjonene den videre utviklingen i PMI Norway Chapter og arbeidet med å utvikle profesjonen prosjektledelse i Norge. Bedriftspartnerne blir en del av PMIs nettverk i Norge, og kan nyttiggjøre seg PMIs kompetanse og dele informasjon med øvrige bedriftspartnere og PMIs medlemmer.

Kontakt partner- og sponsordirektør i dag for mer informasjon. Kontakt Olga

 

Platina 

Basic 

NOK 30 000,-/år ekskl. MVA  NOK 10 000,-/år ekskl. MVA 

 

Sponsormuligheter

PMI Norway Chapter samarbeider med bedrifter og organisasjoner om sponsing på ulike måter. Medlemsmassen og den faglige tyngden til PMI Norway Chapter er av interesse for mange bedrifter og organisasjoner, mens de sistnevnte på sin side gjerne har lokaler og ressurser som PMI Norway Chapter er takknemlig for å få benytte seg av. Eksempler på sponsorsamarbeid:

  • Utlån av lokaler i forbindelse med fagkvelder for PMI-medlemmer og andre med interesse for prosjektledelse
  • Bevertning i forbindelse med fagkvelder for PMI-medlemmer og andre med interesse for prosjektledelse
  • Bidrag til å dekke reiseutgifter eller honorar for profesjonelle foredragsholdere i forbindelse med konferanser eller fagkvelder 
  • Sponsing av effekter og markedsmateriell i forbindelse med konferanser
  • Kostnadsdeling ved fellesarrangement
 
Kanskje din bedrift eller organisasjon er interessert i å samarbeide? Kontakt partner- og sponsordirektør i dag for mer informasjon. Kontakt Olga