Faglig utvikling

Prosjektlederfaget

Prosjektorganisering er en vanlig arbeidsform for de fleste bedrifter og organisasjoner, og derfor stilles det i økende grad krav til prosjektleders erfaring og kompetanse. Med det følger et behov for å synliggjøre og dokumentere prosjektleders erfaring og kompetanse på linje med leger, advokater, revisorer, og andre yrkesgrupper.

Siden slutten av 90-tallet har ledende prosjektmiljøer og organisasjoner i Norge benyttet PMIs sertifiseringer som en standard. PMI sentralt har ulike kurs- og opplæringstilbud, og du finner mer informasjon om disse ved å klikke HER.

 

(artikkel fra 2017)

Erik Høiland - PMP-sertifisert og ivrig deltager på PMI-pub i Telemark

Erik-Hoiland.jpg

Hvorfor blir man prosjektleder, og hva kjennetegner et vellykket prosjekt? Dette er to av spørsmålene vi stilte Erik Høiland, prosjektleder.

Hva er din bakgrunn og erfaring som prosjektleder?

Interessen for prosjekter og prosjektledelse har utviklet seg over flere år. Gjennom ulike lederroller i Borealis ble jeg kjent med forskjellige deler av prosjektområdet – som prosjektleder, programleder, styringskomite-arbeid og ikke minst gjennom å være med å utvikle Borealis sin prosjektmetodikk for IT-prosjekter. Fulltids prosjektleder ble jeg først da jeg begynte i IS Partner i 2008 – som senere ble en del av EVRY-konsernet. Siden da har jeg vært prosjektleder for IT-prosjekter med leveranser til bl.a. Statoil (nå Equinor), Hydro, REC og mediebransjen.

Hva slags prosjektansvar har du i dag?

I skrivende stund er jeg prosjektleder i Skagerak Nett – nærmere bestemt for AMS Installasjon – som er en del av et større, lovpålagt prosjekt for innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Innføringen av AMS gjør at nett- og strømkundene slipper å lese av strømmålerne, samt gjør det lettere å få tilgang til forbruksinformasjon. For nettselskapene betyr AMS bedre muligheter for overvåking og styring av nettet, som på sikt kan gi store rasjonaliseringsgevinster. Prosjektet skal være gjennomført innen 31.12.2018.

Hva kjennetegner et vellykket prosjekt?

Først og fremst ved at prosjekteier og interessenter er fornøyde. Dvs. at prosjekteier er i stand til å ta ut nytteeffekten av prosjektet – den grunnleggende årsaken til at prosjektet ble startet. Videre at prosjektet har nådd sine mål - i henhold til krav og kvalitet – innenfor avtalt tid og kostnadsramme. I tillegg er det viktig at prosjektdeltagerne har trivdes og har hatt læringsutbytte av prosjektet både faglig og menneskelig. Dette støtter opp om en god prosjektkultur i selskapet.

Hvordan oppnår man prosjektets mål?

Dette vil selvsagt variere noe fra prosjekt til prosjekt, og listen over suksessfaktorer er lang. Typiske elementer fra prosjektmetodikken som god planlegging, god oppfølging og risikohåndtering er viktige – altså god prosjektledelse, men likeså viktig er motiverte og kunnskapsrike prosjektdeltagere. I tillegg må det skapes gode menneskelige relasjoner og godt samarbeidsklima i prosjektet, slik at det jobbes effektivt mot prosjektets mål. Godt samarbeid og god kommunikasjon med prosjekteier, styringsgruppe og andre interessegrupper er også sentrale faktorer som vil påvirke prosjektets måloppnåelse – både resultatmål og effektmål. Likeså er erfaringer og kunnskapsoverføring fra tidligere prosjekter og kunnskap om organisasjonen viktige bidrag til prosjektet.

Hva får du igjen for å være PMP-sertifisert, PMI-medlem og ved å delta på PMI-pub?

Sertifiseringer har blitt viktigere og viktigere de siste årene og er en god måte å formalisere og dokumentere prosjektlederkompetanse på. I tillegg er sertifisering et krav for å bli prosjektleder i mange av Norges største bedrifter. I så måte er PMP både en veldokumentert metodikk og en anerkjent sertifisering innenfor prosjektledelse. Sertifiseringen gir økt fokus på prosjektledelse som et verdifullt fagområde og bidrar til trygghet i rollen som prosjektleder. Man får et felles begrepsapparat for å forstå hverandre på tvers av selskaper, bransjer, språk og land. PMI-medlemskap gir tilgang til ytterligere kurs, sertifiseringer og konferanser innenfor prosjektlederfaget og mange web-baserte løsninger som diskusjonsfora, videokonferanser og nettverksbygging – "the sky is the limit".

I tillegg kommer lokale konferanser og arrangementer som PMI-pub. Her møter man andre prosjektledere og likesinnede - lokalt og i en hyggelig atmosfære - og utveksler nyttige erfaringer på tvers av selskaper og bransjer.