PMI Norway Chapter

Upcoming events

EU Horizon 2020 MELODIC Project

The award-winning EU Horizon 2020 MELODIC project is about multi-cloud execution-ware for large-scale optimized data-intensive computing.

Speaker is Project Manager Dr Geir Horn, and the webinar will be conducted in English.

Startdato og -tid 10-02-2021 18:00
Sluttdato og -tid 10-02-2021 19:00
Pris per person Gratis | Free
No. of Technical PDUs 1
Sted Webinar
Kommer! Northern Recharge by Elkem

Northern Recharge is Elkem’s anode graphite battery materials project, to be built in Porsgrunn. Speaker is Stian Madshus, Vice President Battery Materials at Elkem Carbon AS, and the webinar will be conducted in English.

Startdato og -tid 10-03-2021 18:00
Sluttdato og -tid 10-03-2021 19:00
Pris per person Free
No. of Technical PDUs 0.5
No. of Leadership PDUs 0.5
Sted Webinar
KOMMER! Digitaliseringsdirektoratet - Strategi for digitalisering relatert til offentlige prosjektporteføljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi frem til 2025 – hvordan følge opp i praksis? Med kobling til prosjekt-, program- og porteføljestyring

Digitalisering utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, såvel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet. 

Datoen 27. januar og sted er IKKE ENDELIG BESTEMT, følgelig er ikke arrangementet åpent for registrering. Vi sender ut informasjon så snart alle detaljer er avklart.

Startdato og -tid 14-04-2021 17:00
Sluttdato og -tid 14-04-2021 19:00
Pris per person Gratis | Free
No. of Strategic PDUs 1
No. of Technical PDUs 1
Sted Ingeniørenes Hus (Oslo)