PMI Norway Chapter

Upcoming events

Strategi for digitalisering i offentlige prosjektporteføljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi frem til 2025 – hvordan følge opp i praksis? Med kobling til prosjekt-, program- og porteføljestyring

Digitalisering utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, såvel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Vi må være oppmerksomme på mulighetene og begrensningene i ledelse, styring og gjennomføring av prosjekter, spesielt i de vanskelige tidene de siste 12 månedene.

Webinaret gjennomføres på norsk.

Startdato og -tid 14-04-2021 18:00
Sluttdato og -tid 14-04-2021 19:00
Pris per person Gratis | Free
No. of Strategic PDUs 0.5
No. of Technical PDUs 0.5
Sted Webinar
Emotional Intelligence: What drives you during changing times – Part 2

How confident are you in leading or being part of projects during this changing time? Do you feel excited, nervous, or anxious when it comes to managing change? Can you analyze what your feelings are trying to tell you?

This is part 2 in a mini-series. The first session took place on 24 March. To prepare for Part 2, check out the pdf slides (1.72 MB)  and recording 

.

Startdato og -tid 05-05-2021 18:00
Sluttdato og -tid 05-05-2021 19:00
Pris per person Free
No. of Leadership PDUs 1
Sted Webinar