PMI Norway Chapter

Upcoming events

KOMMER! Digitaliseringsdirektoratet - Strategi for digitalisering relatert til offentlige prosjektporteføljer

Regjeringens digitaliseringsstrategi frem til 2025 – hvordan følge opp i praksis? Med kobling til prosjekt-, program- og porteføljestyring

Digitalisering utvikler seg raskt innen alle områder i samfunnet, såvel i teknologiene rundt oss som i tjenestene, prosessene og systemene vi er avhengig av. Foredragsholder Jens Nørve er direktør i Digitaliseringsdirektoratet. 

Datoen 27. januar og sted er IKKE ENDELIG BESTEMT, følgelig er ikke arrangementet åpent for registrering. Vi sender ut informasjon så snart alle detaljer er avklart.

Startdato og -tid 27-01-2021 17:00
Sluttdato og -tid 27-01-2021 19:00
Pris per person Gratis | Free
No. of Strategic PDUs 1
No. of Technical PDUs 1
Sted Ingeniørenes Hus (Oslo)