pmi_mb_prjmrk_fc_rgb.jpg
Historie
Project Management Institute (PMI) er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 1969 og har spilt en sentral rolle i utviklingen av prosjektledelse som fagfelt. Organisasjonen ble opprettet av femten entusiastiske prosjektledere som ønsket å etablere et fellesskap der kunnskap og beste praksis innen prosjektledelse kunne deles og utvikles. PMIs tidlige år var preget av vekst og etablering av et solid rammeverk for profesjonell praksis innen prosjektledelse. På 1980-tallet utviklet de det første Project Management Body of Knowledge (PMBOK), som har blitt en sentral referanse for prosjektledere over hele verden. PMI har fortsatt å vokse og utvide sitt nedslagsfelt, og i dag er organisasjonen anerkjent som en ledende autoritet innen prosjektledelse, med medlemmer og sertifiserte prosjektledere over hele kloden.
PMI-historie.png
 
 
Hovedkontoret
PMI har sitt hovedkvarter i Newtown Square, Pennsylvania, USA. Dette er organisasjonens sentrale sted for administrasjon, drift og koordinering av globale initiativer. PMIs hovedkvarter fungerer som et knutepunkt for utviklingen av prosjektledelsesstandarder, utdanningstilbud og medlemsstøtte. Selv om hovedkontoret er lokalisert i USA, har PMI et bredt internasjonalt nærvær gjennom sine lokale kapitler og medlemmer over hele verden.
 
"Chaptere"
PMI har et omfattende globalt nærvær med et nettverk av lokale "chaptere" over hele verden. Per 2021 var det over 300 PMI-chaptere spredt over ulike land og regioner. Disse chapterne gir medlemmer muligheten til å delta i lokale arrangementer, workshops og nettverksaktiviteter, og de bidrar til å fremme prosjektledelse som et profesjonelt fagområde i sine respektive lokalsamfunn. PMI har også et betydelig medlemskap som inkluderer mer enn 700 000 medlemmer fra forskjellige bransjer og sektorer. Organisasjonen er kjent for sitt sertifiseringsprogram, spesielt Project Management Professional (PMP) som er anerkjent globalt som en standard for profesjonell kompetanse innen prosjektledelse. Antallet sertifiserte i profesjonen har fortsatt å vokse, og PMI arrangerer globale arrangementer som PMI Global Conference hvert år for å samle prosjektledere fra hele verden for å dele kunnskap, erfaringer og fremme beste praksis innen prosjektledelse.
 
Sertifiseringer

PMI tilbyr flere sertifiseringer som gir en bekreftelse på kompetanse innen prosjektledelse:

  1. Project Management Professional (PMP): PMP-sertifiseringen er den mest anerkjente og etterspurte sertifiseringen for prosjektledere. Den bekrefter en persons kunnskap, erfaring og ferdigheter innen prosjektledelse basert på PMBOK-veiledningen.

  2. Certified Associate in Project Management (CAPM): CAPM-sertifiseringen er designet for de som ønsker å starte sin karriere innen prosjektledelse. Den viser grunnleggende kunnskap og forståelse av prosjektledelsesprinsippene og terminologien.

  3. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP): PMI ACP-sertifiseringen er rettet mot de som arbeider i agile prosjektmiljøer. Den gir en bekreftelse på kunnskap om agile metoder og teknikker, inkludert Scrum, Kanban og Lean, med flere.

  4. PMI Risk Management Professional (PMI-RMP): PMI RMP-sertifiseringen er for de som spesialiserer seg på risikostyring i prosjekter. Den gir en bekreftelse på kompetanse i identifisering, vurdering og håndtering av prosjektrisikoer.

  5. PMI Scheduling Professional (PMI-SP): PMI SP-sertifiseringen er rettet mot eksperter innen prosjekttidsplanlegging. Den gir en bekreftelse på ferdigheter i å utvikle, vedlikeholde og analysere prosjekttidsplaner.

Disse sertifiseringene gir fagfolk muligheten til å validere sin kompetanse, forbedre og utvikle sin karriere innen prosjektledelse.

Klikk her for å lære mer om sertifiseringene