Støttespillere

Bedrifter og organisasjoner som arbeider profesjonelt med prosjektledelse, kan inngå bedriftspartnerskap (bedriftsmedlemskap) med PMI Norway Chapter. Gjennom partnerskapet støtter bedriftene og organisasjonene den videre utviklingen i PMI Norway Chapter og arbeidet med å utvikle så vel profesjonen som prosjektledelse i Norge. Bedriftspartnerne blir en del av PMIs nettverk i Norge, og kan nyttiggjøre seg PMIs kompetanse og dele informasjon med øvrige bedriftspartnere og PMIs medlemmer.

I tillegg samarbeider vi med bedrifter og organisasjoner i forbindelse med fagkvelder og konferanser i form av sponsormidler, arrangementsstøtte, lån av lokaler og bevertning.

Vi setter utrolig stor pris på støtten, som gjør det mulig med både høy kvalitet på arrangementene våre samt høyere aktivitet generelt.

 

PLATINA-bedriftspartnere

 

BASIC-bedriftspartnere

 

Samarbeidspartnere

PMINC-og-ProsjektNorge-2019.png