〈For English, please scroll down〉

PMI Norway Young Professionals-prisen 2024

Har du skrevet årets beste masteroppgave om prosjektledelse?​

PMI Norway Chapter har gleden av å annonsere “PMI Norway Young Professionals-prisen 2024”. Prisen tildeles årlig den beste masteroppgaven innen prosjektledelse og belønnes med kr 10 000, og ett års gratis medlemskap i PMI Norway Chapter, i tillegg til tilbud om en personlig mentor.

Vi oppfordrer studenter fra alle norske universiteter og høyskoler som har fagområder innen prosjektledelse til å sende inn sine oppgaver.

Juryen består av PMI Norway Chapter sitt styre. Vurderingskriteriene vil fokusere på oppgavens relevans til prosjektledelse, dens forhold til PMIs Talent Triangle ("Ways of Working”, “Business Acumen” og “Power Skills”), samt kvalitet på innhold og presentasjon.  Prisvinneren vil få anledning til å presentere sin oppgave for PMIs medlemmer, og vil bli offentliggjort på PMI Norways nettsider.

Innsending er åpen for alle studenter som har skrevet masteroppgave innen tema prosjektledelse i løpet av året 2023/2024. ​Eksempel på tema kan være alt fra endringsledelse, risikostyring, eller prosjektledelse innen for eksempel IT, bygg og anlegg, helsevesenet, olje- og gassindustrien.

 

Søknadsprosessen

For å søke, vennligst send inn følgende til youngprofessionals@pmi-no.org:

  • PDF-kopi av din masteroppgave​
  • et kort sammendrag av oppgaven (maksimalt 500 ord)
  • bekreftelse fra universitetet eller høyskolen på at oppgaven er godkjent og karakter​ oppnådd
  • kontaktinformasjon til veilederen din ved universitetet eller høyskolen​

Søknadsfristen er 15. august, 2024.

Vi ser frem til å lese dine bidrag!​

Ved spørsmål, ta kontakt med,


Dennis Bogen
Young Professionals Director
PMI Norway Chapter​

no-favicon.png

youngprofessionals@pmi-no.org

​---

PMI Norway Young Professionals Award 2024

Have you written this year's best master's thesis on project management?

PMI Norway Chapter is pleased to announce the "PMI Norway Young Professionals Award 2024". The award is annually given to the best master's thesis in project management and is rewarded with NOK 10,000, one year of free membership in the PMI Norway Chapter, and an offer of a personal mentor.

We encourage students from all Norwegian universities and colleges who have subject areas within project management to submit their theses. 

The jury consists of the PMI Norway Chapter's board. Assessment criteria will focus on how relevant the thesis is to project management, its relation to the PMI Talent Triangle ("Ways of Working", "Business Acumen", and "Power Skills"), and quality of content and presentation. The award winner will have the opportunity to present their thesis to PMI Norway's members and will be announced on PMI Norway's website.

Submission is open to all students who have written a master's thesis on the topic of project management during the year 2023/2024. Examples of topics can be anything from change management, risk management, or project management within such as IT, construction, healthcare, oil and gas industry.

The application process

To apply, please submit the following to youngprofessionals@pmi-no.org :

  • A PDF copy of your master's thesis
  • A brief summary of the thesis (maximum 500 words)
  • Confirmation from the university or college that the thesis is approved and grade achieved
  • Contact information for your supervisor at the university or college

 

The application deadline is August 15, 2024.

We look forward to reading your contributions!

With further questions, please contact

Dennis Bogen
Young Professionals Director
PMI Norway Chapter​

no-favicon.png

youngprofessionals@pmi-no.org