Sertifisering

PMI-SERTIFISERINGER

En PMI-sertifisering viser at du har en profesjonell holdning til prosjektfaget, og dokumenterer at du har oppfylt minimumskrav til både praktisk erfaring og faglig kompetanse. Nedenfor er en oversikt over hvilke sertifiseringer PMI tilbyr, med lenke til PMI sentralt sine nettsider, hvor du får informasjon om målgruppe, krav til kompetanse / erfaring, hvordan du søker om sertifisering og tar eksamen, og hvordan du vedlikeholder sertifiseringen din. Du kan også gå til oversikten over sertifisering på PMIs hjemmesider.

Fra 1. juli 2019 er det Pearson VUE som er PMIs partner for alle sertifiseringer. CAPM® og PMI-ACP® tilbys som online-sertifiseringer, de øvrige seks sertifiseringene via testsentere.

Det er et begrenset antall eksamensdatoer i Norge, og da kan man alternativt ta eksamen i Sverige, Danmark eller England, for eksempel.

 

PMI tilbyr følgende internasjonalt anerkjente sertifiseringer:

PMP CAPM
Project Management Professional Certified Associate in Project Management
PgMP PfMP
Program Management Professional Portfolio Management Professional
PMI-ACP PMI-PBA
 PMI Agile Certified Practitioner  PMI Professional in Business Analysis
PMI-RMP PMI-SP
 PMI Risk Management Professional  PMI Scheduling Professional

VEDLIKEHOLD AV SERTIFISERING

For å opprettholde sertifiseringen din må du delta på faglige aktiviteter som gir PDUer (Professional Development Units). Dette kan være formelle kurs eller studier, faglige treff i regi av PMI Norway Chapter, konferanser, eller andre relevante aktiviteter. Informasjon om hvordan du opprettholder sertifiseringen din finner du på PMI sine hjemmesider om Maintain your certification.