PMI er en medlemsorganisasjon

 
Som medlem i PMI får du tilgang på erfaringer og store mengder kunnskap innen prosjektlederfaget, og vi tilbyr ulike arenaer der du kan komme i kontakt med likesinnende som brenner for faget. I Norge tilbyr vi jevnlig fagkvelder i form av webinarer og popup-arrangementer i ulike byer. Enkelte arrangementer retter seg spesielt mot yngre prosjektledere og nyutdannede. Vi arrangerer også ulike aktiviteter i samarbeid med våre bedriftspartnere og PMI-sertifiserte kursleverandører.