FIRST® LEGO® League og PMI Norway Chapter

I 2021 innledet PMI Norway Chapter et samarbeid med FIRST® LEGO® League Scandinavia-teamet, der vi utarbeidet korte videoer med prosjektrelatert innhold rettet mot barn og unge. Dette var et kjempespennende og inspirerende samarbeid. Nedenfor finner du åtte videoer, fire på norsk og fire på engelsk, som tar for seg grunnleggende temaer knyttet til prosjektledelse.
 
Video nummer 1: Hva er prosjektledelse?
Denne videoen presenterer grunnleggende informasjon om hva en prosjektleder er og gjør på tre minutter. Videoen er på norsk.
 
This video presents basic information about what a project manager is and what a project manager does in three minutes. The video is in English.
 
I denne videoen forklares planlegging av et prosjekt på litt over tre minutter, inkludert milepæler, tidsplan og feiring ved prosjektets slutt. Videoen er på norsk.
 
In this video the planning of a project is explained in three minutes, including mile stones, schedule and celebration at the end of the project. The video is in English.
 
Video nummer 5: Prosjektets hensikt
Alle prosjekter skal oppnå noe, og det er viktig at alle som er med på et prosjekt forstår hva hensikten med prosjektet er og hvorfor det er viktig. Videoen er på norsk og varer i 2 minutter.
 
Video nummer 6: Project Purpose
All projects are meant to achieve a purpose, and it is important that everyone involved in a project fully understands the purpose of the project, and why it is important. The video is in English and lasts for 2 minutes.
 
Video nummer 7: Hva er en Kanban-tavle?
I prosjekter er det veldig viktig å holde oversikt over alle oppgavene, og vite hva status og framgang er for hver oppgave. Kanban er et verktøy man kan bruke til det. Videoen varer i 3 minutter og er på norsk.
 
Video number 8: What is a Kanban board?
It is very important to have an overview of all tasks in a project, and the status and progress of each task. A Kanban board is a tool that can be used to have this overview. The video is 3 minutes long and is in English..
 
 
 
FirstLegoLeagueScandinavia.jpg