uk flag.png

[Scroll down for English version] 

 

 

Bli med i familien!

Brenner du for prosjektledelse?

Ønsker du å være med og utvikle prosjektlederfaget i Norge?

Da er Project Management Institute (PMI) foreningen for deg!

 

Hva handler det om?

Som frivillig møter du dyktige prosjektledere fra ulike bransjer som alle deler et sterkt engasjement for faget, og som er med på å utvikle det. På nasjonalt nivå arrangerer PMI Norway Chapter inspirerende fagkvelder og arrangementer med fokus på faglig utveksling og nettverksbygging.

 

Hva får du ut av det?

Som PMI-frivillig blir du synlig for dine fagfeller utover egen arbeidsplass og bransje. I tillegg opparbeider alle med PMI-sertifiseringer PDU-er, slik at veien til resertifisering blir litt enklere. Du kan også melde deg som frivillig internasjonalt og delta i PMIs arbeid utenfor Norge, mer informasjon finner du ved å gå her.

 

PMI-woman-smiling.jpg

 

Join the family!

Are you passionate about project management?

Do you want to be a part of developing the project management profession in Norway?

Then Project Management Institute (PMI) association is for you!

 

What is it all about?

As a volunteer, you will meet skilled project managers from different industries who all share a strong passion for the profession and are involved in developing it. At the national level, PMI Norway Chapter organizes inspiring professional evenings and events with a focus on professional exchange and networking.

 

What's in it for you?

As a PMI volunteer, you become visible to your colleagues beyond your workplace and industry. In addition, everyone with PMI certifications earns PDUs (Professional Development Units), making it easier to recertify. You can also volunteer internationally and participate in PMI's work outside of Norway. For more information, click here.