Frivillige

Frivillighet er en av grunnpillarene i PMI. Alt arbeidet som utføres i regi av PMI Norway Chapter, utføres av frivillige. De fleste frivillige er, eller blir, medlemmer i PMI Norway Chapter, og for noen roller er det et krav at man er medlem. Men vi har også oppgaver som kan utføres av flinke folk som ikke er medlemmer.

PMI er en internasjonal medlemsorganisasjon, noe medlemsmassen i PMI Norway Chapter også gjenspeiler. Vi setter stor pris på mangfoldet vi har i medlemsmassen vår, og legger til rette for at både medlemmer og ikke-medlemmer kan bidra som frivillige selv om de ikke mestrer norsk muntlig og skriftlig.

Det er alltid plass til flere frivillige til arbeidsgrupper og andre oppgaver, og behovene endrer seg jevnlig. Ta kontakt med frivilligansvarlig Ali Kohansal (volunteers@pmi-no.org) for å finne ut hva som kan være aktuelt for deg. Vi kan imidlertid nevne et par områder vi trenger frivillige til:

  • Innholdsproduksjon til bloggen vår på www.pmi-no.org
  • Webinargruppe
  • Arrangementsgruppe (primært Oslo-området)