<< Back to Calendar

LEGO® Serious Play-metoden

Power Skills

LEGO® Serious Play-metoden: LA HENDENE TENKE FOR DEG

Håndkunnskap

Når vi bruker hendene i en kreativ prosess, uttrykker vi våre tanker og ideer på en mer detaljert og nyansert måte. Dette gjør at de blir lettere å forstå og huske – noe som skaper en mer effektiv dialog og bedre resultater.

Metodekunnskap 

Metoden er et vitenskapelig utviklet og gjennomtestet kreativt verktøy. Det er en innovativ og erfaringsmessig prosess, og en unik og effektiv måte å håndtere komplekse problemstillinger, kickstarte utvikling og fremme kreativ tenkning og problemløsning.  

Slik fungerer det 

Sentrert rundt en rekke strukturerte spørsmål brukes LEGO®-klosser til å bygge tredimensjonale modeller som metaforisk representerer og visualiserer utfordringer og muligheter. Dette skaper realistiske scenarier som gjennom gruppedialog og historiefortelling er gjenstand for kunnskapsdeling og refleksjon. 

Workshop  

Dette er metoden til deg som vil løse komplekse problemstillinger med en kreativ og utforskende prosess. Metoden utfyller kjente verktøy som for eksempel scenarioplanlegging, business model canvas, design sprint og ADKAR. 

Bruksområder 

Metoden kan brukes til aktivt å engasjere folk, trene på felles løsninger og etablere felles tankesett. Den er godt egnet til å samskape strategier, utforske ulike perspektiver og trender og for utvikling av innovativ kapasitet og prosesser i et team eller organisasjon. 

Praktiske detaljer 

Etter påmelding til webinaret vil det bli sendt en pakke med LEGO®-klosser til adressen du registrerer i påmeldingen. Disse klossene må du ha tilgjengelig når du deltar på webinaret. Christian Haaland fra Devoteam Norge vil ta deg igjennom webinaret med teori og praksis, og sørge for at du får en forståelse for hvordan du kan jobbe med denne metoden. 

Et par dager før webinaret finner sted, vil du også motta påloggingsinformasjon til MS Teams.

Påmeldingsavgiften på NOK 90 for medlemmer dekker portokostnadene for utsending av LEGO®-klossene, men ellers er det gratis å delta. NOK 500 for ikke-medlemmer. Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom man likevel ikke kan delta, men da oppfordrer vi deltakeren til å gi klossene videre til en kollega eller venn, og melde fra til oss om endringen via info@pmi-no.org.

 

LEGO-SeriousPlay.jpeg

 

Om foredragsholderen

ChristianHaaland2.JPG

Christian er lead konsulent i Devoteam Norge.

 For Christian er det viktig med gode menneskemøter med dialog og samspill, men også friksjon og diskusjon mellom mennesker og i organisasjoner. Han evner å utfordre og være teambygger samtidig. Spesielt interessert er han i kreativ tenkning og problemløsing, samt hvordan skape effektive og involverende utviklings- og endringsprosesser. 

Han kommer fra Bergen, og har hatt tilhold i Oslo i snart halve livet – og trives godt østafjells.

Christian Haaland

Sertifisert fasilitator i LEGO® Serious Play®-metoden

 

It is no longer possible to register for this event

It is no longer possible to register for this event

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Leadership

Date: 8 June 2022

Hour: 18:00 to 19:30

Registration close date: 31 May 2022 at 18:00

# of PDUs: 1.5

Price

Members: NOK 90

Non members and Guests: NOK 500

Students: NOK 90

Location

MS Teams