Årsmøte/Annual Meeting PMI Norway Chapter 2023

Power Skills

(English version below)

Alle medlemmer i PMI Norway Chapter inviteres til å delta på årsmøtet torsdag 19. oktober 2023 kl. 19.30-21.00. Årsmøtet avholdes virtuelt og er åpent for alle medlemmer, slik at de medlemmene som ønsker det, kan delta og bruke stemmeretten sin.

Agenda

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps
 • Styrets årsberetning og regnskap for foregående periode, inkludert konstitusjonskomiteens rapport.
 • Budsjett for neste periode
 • Forslag til endringer i "Bylaws" (vedtektene)
 • Valg til Chapter-styre og konstitusjonskomité
  • Valgkomiteens innstilling for 2024 (gjøres tilgjengelig 10. okt.)
 • Etablering av valgkomité

Presentasjon fra årsmøtet, inkludert presentasjon av alle kandidatene som var på valg. - gjøres tilgjengelig etter årsmøtet

Påmeldingsfrist er mandag 9. oktober. Øvrige sakspapirer og påloggingsinformasjon (MS Teams) sendes til de som er påmeldt innen fristen, 10 dager før årsmøtet avholdes. Avstemminger blir gjennomført ved hjelp av Menti eller avstemmingsfunksjonaliteten i MS Teams.

Ved å melde seg på årsmøtet, aksepterer man at personlig informasjon samles inn og oppbevares av PMI Norway Chapter. Informasjonen blir ikke delt med tredjepart. Ta kontakt via info@pmi-no.org dersom du har spørsmål angående påmeldingen eller årsmøtet generelt.

 

På vegne av Styret i PMI Norway Chapter

Mona Hjortdahl, President (president(a)pmi-no.org)

 

*** English version - links to documents in the Norwegian version above ***

All members of PMI Norway Chapter are hereby invited to participate in the annual meeting to be held on Thursday 19 October 2023 from 7.30-9.00 PM. The meeting will be held virtually and is open to all members so that all members can participate and cast their vote.

Agenda

 • Approval of the invitation and agenda
 • Election of leader of the annual meeting, secretary, signatories and counting corps
 • The Board of Director's annual report and accounts for the prior period, including the Auditing Committee's report.
  • Annual report for 1.9.2022-31.8.2023 (will be made available on 10 Oct.)
  • Accounts for 1.9.2022-31.8.2023 (not audited)
  • Balance and result for 2022 (audited by accountant)
  • Auditing Committee's report for 1.9.2022-31.8.2023 (will be made available on 10. Oct.)
 • Budget for the next period - 1 September 2023-31 August 2024
 • Suggested changes to the Bylaws
 • Election for Chapter Board and Auditing Committee
 • Establishing of Nominating Committee

 

The deadline to register is Monday 9 October. Documents and login details (MS Teams) will be sent to the participants who have signed up by the deadline, 10 days before the annual meeting. Voting will take place using Menti or the polls feature in MS Teams.

By registering for the annual meeting, each participant accepts that personal data is collected and stored by PMI Norway Chapter. The information will not be shared with any third party. Reach out via info@pmi-no.org if you have any questions about your registration or about the annual meeting in general.

 

On behalf of the Board of Directors of PMI Norway Chapter

Mona Hjortdahl, President (president(a)pmi-no.org)

 

To register to this event, please login to your Chapter Member account

To register to this event, please login to your Chapter Member account

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Power Skills

Date: 19 October 2023

Hour: 19:30 to 21:00

Registration close date: 9 October 2023 at 19:30

# of PDUs: 1

Price

Members: Free

Location

MS Teams