<< Back to Calendar

Årsmøte/Annual Meeting PMI Norway Chapter 2022

Power Skills

Alle medlemmer i PMI Norway Chapter inviteres til å delta på årsmøtet torsdag 13. oktober 2022 kl. 19.30-21.00. Årsmøtet avholdes virtuelt og er åpent for alle medlemmer, slik at de medlemmene som ønsker det, kan delta og bruke stemmeretten sin.

Agenda

Presentasjon fra årsmøtet, inkludert presentasjon av av alle kandidatene som var på valg. - gjøres tilgjengelig etter årsmøtet

Påmeldingsfrist er mandag 3. oktober. Øvrige sakspapirer og påloggingsinformasjon (MS Teams) sendes til de som er påmeldt innen fristen, 10 dager før årsmøtet avholdes. Ved å melde seg på årsmøtet, aksepterer man at personlig informasjon samles inn og oppbevares av PMI Norway Chapter. Informasjonen blir ikke delt med tredjepart. Ta kontakt via info@pmi-no.org dersom du har spørsmål angående påmeldingen.

 

På vegne av Styret i PMI Norway Chapter

Kari Mørkesdal, Operations Director (acting) (operations(a)pmi-no.org)

 

*** English version - links to documents in the Norwegian version above ***

All members of PMI Norway Chapter are hereby invited to participate in the annual meeting to be held on Thursday 13 October 2022 from 7.30-9.00 PM. The meeting will be held virtually and is open to all members so that all members can participate and cast their vote.

Agenda

  • Approval of the invitation and agenda
  • Election of leader of the annual meeting, secretary, signatories and counting corps
  • The Board of Director's annual report and accounts for the prior period - 1 September 2021-31. August 2022 - including the Auditing Committee's report.
  • Budget for the next period - 1 September 2022-31 August 2023
  • Election for Chapter Board and Auditing Committee
  • Establishing of Nominating Committee

 

The deadline to register is Monday 3 October. Documents and login details (MS Teams) will be sent to the participants who have signed up by the deadline, 10 days before the annual meeting. By registering for the annual meeting, each participant accepts that personal data is collected and stored by PMI Norway Chapter. The information will not be shared with any third party. Reach out via info@pmi-no.org if you have any questions about registration.

 

On behalf of the Board of Directors of PMI Norway Chapter

Kari Mørkesdal, Operations Director (acting) (operations(a)pmi-no.org)

 

It is no longer possible to register for this event

It is no longer possible to register for this event

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Power Skills

Date: 13 October 2022

Hour: 19:30 to 21:00

Registration close date: 3 October 2022 at 19:30

# of PDUs: 0

Price

Members: Free

Location

MS Teams