Prosjektstyring med MS Teams

Power Skills

Les mer og meld deg på direkte hos Holte Academy, og få 25% rabatt på kurs i mai.

Fra kurssiden:

Dette kurset er for deg som allerede har kjennskap til Microsoft Teams og ønsker å bli enda bedre på å bruke Teams til digital samhandling i prosjektarbeid. Kurset gjør deg bevisst på mulighetene i Teams som kan  effektivisere din prosjekthverdag.

Prosjekter som har tatt i bruk Teams som prosjektstyringsverktøy, er i stand til å samhandle og kommunisere mer effektivt, tilgjengeliggjøre viktig informasjon til alle i teamet, få oversikt over oppgaver som skal gjøres og enkelt følge med på status. Teams muliggjør effektiv digital prosjektstyring! 

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil du: 

 • Forstå hvordan du kan bruke Teams for å oppnå effektiv kommunikasjon og tett oppfølging av prosjektteamet
 • Ha en tydelig forståelse for hvordan du kan bygge opp en god struktur i Teams (team, kanaler, verktøy) og hvordan dette bidrar til økt effektivitet 
  • Forstå sammenhengen mellom SharePoint og Teams
 • Ha god oversikt over nyttige prosjektverktøy som hjelper deg med oppfølging av prosjekter, og vite hvordan disse kan integreres i Teams 
  • OneNote, Whiteboard, Approvals, Viva, Automate, Yammer 
 • Være i stand til å planlegge, tildele og organisere oppgaver ved hjelp av Planner 
 • Kjenne til hvordan du kan bruke Microsoft Project i Teams 
 • Kunne ta kontroll på tilgangsstyring og samhandle med eksterne utenfor bedriften 

Målgruppe

Kurset er for deg som: 

 • Deltar i prosjektarbeid  
 • Ønsker å jobbe mer effektivt digitalt 
 • Er nysgjerrig på mulighetene i Teams og hvilke gevinster det kan gi 
 • Er prosjekt-, team- eller avdelingsleder 
 • Ønsker deg prosjektverktøy som kan forbedre arbeidsprosessen 
 • Har grunnleggende erfaring i Teams, men ønsker å styrke din digitale kompetanse 
 • Kurset forutsetter at du har grunnleggende kjennskap i Teams, og som et minimum har tatt i bruk videomøter. Vi forutsetter at du har tilgang til Teams på arbeidsplassen.

It is no longer possible to register for this event

It is no longer possible to register for this event

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Power Skills

Date: 25 May 2023

Hour: 9:00 to 12:00

# of PDUs: 3

Price

Members: NOK 2990

Non members and Guests: NOK 2990