Gratis webinar: PMP®-sertifiseringen

Power Skills

De siste årene har PRINCE2® blitt en veldig utbredt prosjektmetode, samtidig som PMP®-sertifiseringen har kommet mer i skyggen av denne utviklingen. Imidlertid er det fortsatt mange bransjer og virksomheter der PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), fortsatt er det foretrukne rammeverket for prosjekter!

Det er heller ikke slik at man må velge den ene eller den andre. Disse to rammeverkene og sertifiseringene, PRINCE2® og PMP®, konkurrerer ikke, men er tvert imot komplementære rammeverk for prosjektledelse. De utfyller hverandre, og samlet gir de deg en mer komplett og helhetlig prosjektkompetanse.

Mange tenker at PMBOK® Guide er veldig omfattende og byråkratisk, og dermed mindre egnet for prosjekter som ikke er store, komplekse og krevende…

Den gode nyheten er at her har det skjedd endringer og forbedringer!

PMBOK Guide har færre sider (redusert fra cirka 800 til i underkant av 300 sider), og den største endringen er at man har beveget seg fra prosess-basert prosjektledelse til prinsipp-baserte prosjektleveranser. Fokuset er i større grad smidig gjennomføring av prosjekter.

Eksamen er også enklere å få gjennomført enn før, og kan nå gjennomføres online, hjemme eller på kontoret.

Innhold:

  • Hva er PMP og hvilken verdi tilfører rammeverket?
  • Hva er forskjellen mellom PMP og PRINCE2?
  • Få et innblikk i hva som er nytt i siste oppdatering av PMBOK Guide (den syvende utgaven)
  • Veien til din PMP-sertifisering

.

Holte Academy arrangerer PMP-prep-kurs fordelt på 2 samlinger, 18.-19. april (klasseromskurs) og 25.-26. april (digitalt). Dette webinaret kan gi deg svar på spørsmål du måtte ha om kurset og sertifiseringen.

Webinaret gjennomføres av Steinar Westland, rådgiver og kursholder i Holte Academy.

It is no longer possible to register for this event

It is no longer possible to register for this event

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Power Skills

Date: 1 February 2024

Hour: 9:00 to 10:00

# of PDUs: 0.5

Price

Students: Free

Members: Free

Non members and Guests: Free