uk flag.png

[Scroll down for English version] 
Vårt språkvalg

Flag_of_Norway.png uk flag.png

"Norsk når vi kan, engelsk når vi må"

 
PMI Norways hovedoppgave er å ivareta våre medlemmer som holder til i Norge, enten på permanent basis eller midlertidig. For å sikre at budskapet vårt når ut til en så stor gruppe som mulig, har vi valgt å kommunisere på norsk når vi kan og på engelsk når vi må. Dette gjelder på våre arrangementer og på våre nettsider.
Av den grunn vil artikler på denne nettsiden være skrevet på norsk og engelsk, og på våre arrangementer vil våre foredrag og diskusjoner derfor følge prinsippet "norsk når vi kan, engelsk når vi må".
 
Our language choice

Flag_of_Norway.png uk flag.png

"Norwegian when we can, English when we must"


PMI Norway's main task is to look after our members who reside in Norway, either on a permanent basis or temporarily. To ensure that our message reaches as large a group as possible, we have chosen to communicate in Norwegian when we can and in English when we have to. This applies at our events and on our websites.
For that reason, articles on this website will be written in Norwegian and English, and at our events, our lectures and discussions will therefore follow the principle "Norwegian when we can, English when we must".