<< Back to Calendar

Årsmøte/Annual Meeting PMI Norway Chapter 2021

Leadership

 

Alle medlemmer i PMI Norway Chapter inviteres til å delta på årsmøtet torsdag 21. oktober 2021 kl. 19.30-21.00. Årsmøtet avholdes virtuelt og er åpent for alle medlemmer, slik at de medlemmene som ønsker det, kan delta og bruke stemmeretten sin.

Agenda

Presentasjon fra årsmøtet, inkludert presentasjon av av alle kandidatene som var på valg.

Påmeldingsfrist er søndag 10. oktober. Øvrige sakspapirer og påloggingsinformasjon (MS Teams) sendes til de som er påmeldt innen fristen, 10 dager før årsmøtet avholdes. Ved å melde seg på årsmøtet, aksepterer man at personlig informasjon samles inn og oppbevares av PMI Norway Chapter. Informasjonen blir ikke delt med tredjepart.

 

På vegne av Styret i PMI Norway Chapter

Vildana Grabovica, Operations Director (operations(a)pmi-no.org)

 

*** English version - links to documents in the Norwegian version above ***

All members of PMI Norway Chapter are hereby invited to participate in the annual meeting to be held on Thursday 21 October 2021 from 7.30-9.00 PM. The meeting will be held virtually and is open to all members so that all members can participate and cast their vote.

Agenda

  • Approval of the invitation and agenda
  • Election of leader of the annual meeting, secretary, signatories and counting corps
  • The Board of Director's annual report and accounts for the prior period - 1 September 2020-31. August 2021 - including the Auditing Committee's report.
  • Budget for the next period - 1 September 2021-31 August 2022
  • Election for Chapter Board and Auditing Committee
  • Establishing of Nominating Committee

 

The deadline to sign up is Sunday 10 October. Documents and login details (MS Teams) will be sent to the participants who have signed up by the deadline, 10 days before the annual meeting. By signing up for the annual meeting, each participant accepts that personal data is collected and stored by PMI Norway Chapter. The information will not be shared with any third party.

 

On behalf of the Board of Directors of PMI Norway Chapter

Vildana Grabovica, Operations Director (operations(a)pmi-no.org)

 

Proudly supported by our Platina sponsor

soprasteria-2019-horiz-1.png

Proudly supported by our Basic sponsor

knowitconsulting-2019-1.png

It is no longer possible to register for this event

It is no longer possible to register for this event

Information

Type of category: Webinar

Type of activity: Leadership

Date: 21 October 2021

Hour: 19:30 to 21:00

Registration close date: 11October, 2021

# of PDUs: 0

Price

Members: Free

Non members and Guests: Free

Students: Free

Location